مصطفی لطفی

مصطفی لطفی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با مصطفی لطفی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مصطفی لطفی

مشاور و مدرس مدیریت پروژه