معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

رویداد‌ها۱۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۴۱
ارتباط با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
وبسایت
http://isti.ir/
شماره برگزارکننده
۰۲۱۴۰۸۸۳۱۴۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام