مركز تعاملات بين‌المللي علم و فناوري معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مركز تعاملات بين‌المللي علم و فناوري معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱۶
ارتباط با مركز تعاملات بين‌المللي علم و فناوري معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مركز تعاملات بين‌المللي علم و فناوري معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مركز تعاملات بين‌المللي علم و فناوري معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری