معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

رویداد‌ها۱۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۴۰

متاسفانه مشکلی در بارگزاری اطلاعات رخ داده است، لطفا در صورت تکرار با پشتیبانی ایوند تماس بگیرید.

ارتباط با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
وبسایت
http://isti.ir/
شماره برگزارکننده
۰۲۱۴۰۸۸۳۱۴۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام