معاونت پژوهشی دانشکده  کارآفرینی دانشگاه تهران

معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۴۷
ارتباط با معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۸۸۲۲۵۰۳۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

تهران: خیابان کارگر شمالی - نبش خیابان شانزدهم(شهید فرشی مقدم) - دانشکده کارآفرینی - طبقه 2 -آقای سنجربیگی