معیاردانش پارس

معیاردانش پارس

رویداد‌ها۴۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰
چهارشنبه ۱۰ مهر

آشنایی و کاربا دستگاه HPLC

  • اصفهان
  • ۴۲۰,۰۰۰ تومان
آواتارمعیاردانش پارس
دوشنبه ۲۷ خرداد

صحه گذاری و تصدیق روش های آزمون

  • اصفهان
  • ۱۴۰,۰۰۰ تومان
آواتارمعیاردانش پارس
چهارشنبه ۲۲ خرداد

کنترل آماری فرایند SPC با نرم افزار MINITAB

  • اصفهان
  • ۲۲۰,۰۰۰ تومان
آواتارمعیاردانش پارس
ارتباط با معیاردانش پارس
شماره برگزارکننده
۰۳۱۹۵۰۲۴۰۸۸-۰۹۳۶۸۸۵۴۷۹۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام