منطقه ویژه ربع رشیدی استانداری آذربایجان شرقی

منطقه ویژه ربع رشیدی استانداری آذربایجان شرقی

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۳
ارتباط با منطقه ویژه ربع رشیدی استانداری آذربایجان شرقی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره منطقه ویژه ربع رشیدی استانداری آذربایجان شرقی

زون مهندسی پزشکی علوم شناختی و فناوری های همگرا