مهدی ایمانی

مهدی ایمانی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با مهدی ایمانی
شماره برگزارکننده
۰۹۰۳۲۳۸۶۰۱۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مهدی ایمانی

پژوهشگر حوزه نانو سنسورها