مهدیه باقرزاده

مهدیه باقرزاده

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با مهدیه باقرزاده
شماره برگزارکننده
۰۹۱۳۷۰۸۰۰۲۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مهدیه باقرزاده

مدیر کارگزاری بورس آگاه شعبه یزد سرکار خانم مهدیه باقرزاده