مهدی صادقپور

مهدی صادقپور

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با مهدی صادقپور
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مهدی صادقپور

با توجه به اینکه ظرفیت نشست محدود است، لطفا در صورت تمایل به شرکت، عبارت?\"توسعه اکوسیستم\" به همراه نام خود را به شماره زیر پیامک کنید .9351690719