مهدی صادقپور

رویداد‌های مهدی صادقپور
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با مهدی صادقپور
درباره مهدی صادقپور

با توجه به اینکه ظرفیت نشست محدود است، لطفا در صورت تمایل به شرکت، عبارت?\"توسعه اکوسیستم\" به همراه نام خود را به شماره زیر پیامک کنید .9351690719