مهدی فرخیان

مهدی فرخیان

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۷
ارتباط با مهدی فرخیان
شماره برگزارکننده
۰۹۱۳۰۲۵۱۸۱۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مهدی فرخیان

موسس وبسایت ذهنولوژی

نویسنده ۳ عنوان کتاب

سخنران و برگزارکننده دوره‌های آموزش رشد شخصی

برگزارکننده دوره‌های آنلاین موفقیت و بهبود فردی