مهدی فنائی

مهدی فنائی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با مهدی فنائی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مهدی فنائی

مهدی فنائی، بازی ساز، منتقد بازی های ویدئویی و دبیر هنر