مهدی فنائی

ارتباط با مهدی فنائی
درباره مهدی فنائی

مهدی فنائی، بازی ساز، منتقد بازی های ویدئویی و دبیر هنر