مهدی فنائی

رویداد‌های مهدی فنائی
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با مهدی فنائی
درباره مهدی فنائی

مهدی فنائی، بازی ساز، منتقد بازی های ویدئویی و دبیر هنر