مهدی مکتبی

مهدی مکتبی

رویداد‌ها۱۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱۶
ارتباط با مهدی مکتبی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۳۶۶۶۸۹۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مهدی مکتبی

کارشناس ارشد کارآفرینی- کسب و کار جدید -

مدرس دانشگاه

مدرس مدرسه کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف