مهدی مکتبی

مهدی مکتبی

رویداد‌ها۱۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۶۲
ارتباط با مهدی مکتبی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۳۶۶۶۸۹۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مهدی مکتبی

کارشناس ارشد کارآفرینی- کسب و کار جدید -

مدرس دانشگاه

مدرس مدرسه کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف