مهدی مکتبی

مهدی مکتبی

رویداد‌ها۱۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۶۰
ارتباط با مهدی مکتبی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۳۶۶۶۸۹۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مهدی مکتبی

کارشناس ارشد کارآفرینی- کسب و کار جدید -

مدرس دانشگاه

مدرس مدرسه کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف