مهراز طرح

مهراز طرح

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با مهراز طرح
شماره برگزارکننده
۰۹۱۵۱۲۴۲۴۵۷-۰۵۱-۳۷۶۶۳۳۳۸-۰۹۱۲۳۸۴۳۶۶۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مهراز طرح

با همکاری شرکت مبدأ 

مورد تایید انجمن مهندسی ارزش ایران با ارائه مدرک معتبر 

استاد دکتر مهدیزاده مدرس رسمی انجمن مهندسی ارزش ایران