مهرداد حیدری

مهرداد حیدری

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۴
ارتباط با مهرداد حیدری
شماره برگزارکننده
۰۹۱۱۸۳۱۵۲۹۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مهرداد حیدری

 مدرس، مشاور،کوچ کسب و کار اینترنتی