مهسا کریم زاده

مهسا کریم زاده

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷
ارتباط با مهسا کریم زاده
شماره برگزارکننده
۰۹۱۰۰۰۴۹۲۶۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مهسا کریم زاده

مهسا کریم زاده 

مدرس رفتارشناسی بر اساس مدل DISC و شخصیت شناسی MBTI