مهشید اصفهانیان

مهشید اصفهانیان

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با مهشید اصفهانیان
شماره برگزارکننده
۴۴۲۷۵۳۹۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مهشید اصفهانیان

دپارتمان مدیریت و حسابداری مرکز آموزش های تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ