مهندس ارمغان حریرفروش

مهندس ارمغان حریرفروش

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با مهندس ارمغان حریرفروش
شماره برگزارکننده
@starthr۹۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مهندس ارمغان حریرفروش

لیسانس مهندسی صنایع/ ارشد مدیریت/دانشجوی دکتری مشاوره