مهندس الهه آل ابراهیم دهکردی، دکتر علی ریحانیان

مهندس الهه آل ابراهیم دهکردی، دکتر علی ریحانیان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۷
ارتباط با مهندس الهه آل ابراهیم دهکردی، دکتر علی ریحانیان
شماره برگزارکننده
۰۹۰۳۱۷۵۸۳۲۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مهندس الهه آل ابراهیم دهکردی، دکتر علی ریحانیان

09031758320

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ، پارک علم و فناوری