مهندس میلاد نور اله زاده

مهندس میلاد نور اله زاده

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۷
ارتباط با مهندس میلاد نور اله زاده
شماره برگزارکننده
۰۹۱۰۹۳۲۹۳۱۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مهندس میلاد نور اله زاده

مربی دوره های شناسایی و ردیابی خودکار در ایران ، مجری پروژه های شناسایی و ردیابی خودکار