مهندس میلاد نور اله زاده

رویداد‌های مهندس میلاد نور اله زاده
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با مهندس میلاد نور اله زاده
درباره مهندس میلاد نور اله زاده

مربی دوره های شناسایی و ردیابی خودکار در ایران ، مجری پروژه های شناسایی و ردیابی خودکار