موسسه آمارافزار با همکاري نئولج

موسسه آمارافزار با همکاري نئولج

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با موسسه آمارافزار با همکاري نئولج
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره موسسه آمارافزار با همکاري نئولج

دکتر عباس کشتکار ؛ غضو هيات علمي دانشگاه تهران