موسسه آموزشی آموزشی پژوهشی برنا

موسسه آموزشی آموزشی پژوهشی برنا

رویداد‌ها۱۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۲
ارتباط با موسسه آموزشی آموزشی پژوهشی برنا
شماره برگزارکننده
۰۹۱۸۶۶۰۵۲۸۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره موسسه آموزشی آموزشی پژوهشی برنا

ما مجری برگزاری دوره های مهارتی و حرفه ای مورد نیاز بازار کار هستیم .