موسسه آموزش عالی آزاد بهار

موسسه آموزش عالی آزاد بهار

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با موسسه آموزش عالی آزاد بهار
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره موسسه آموزش عالی آزاد بهار

موسسه آموزش عالي آزاد بهـــار  فعاليت خود را از سال 1381 با عنوان موسسه پيشروان مديريت فـردا آغاز کرده و ماموريت اصلي خود را برگـزاري دوره هاي کاربردي در حوزه مديـريت تعريـف نمود. اين مجموعه در سال 1383 با اخذ مجوز قطعي به شماره 234/24 از  وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري  با عنوان موسـسه آمـوزش عـالي آزاد بهــــار فعاليت تخصصي خود را در زمينه مديريت ادامـه داده و همکـاري خود را با دانشگاههاي خـارجي، داخلي و مراکز صنعتي و تجاري گسترش داد. در طی 11 سال اخير (از سال 1383 الي 1394) اين موسسه موفق به برگزاري بيش از 70  دوره مديريت MBA   و 20 دوره مديريت DBA و 5 دوره مدیریت MINI MBA به صورت کامـلاً حرفه اي و تخصصي شده است و نيز در حدود 1000 سميـنار مديريتي براي سازمان ها و شرکت ها برگزار نموده است . از جمله افتخـارات اين مرکز آشنا نمودن بيش از 5000 نفر از مديـران عرصه کسب و کـار با دانـش کاربردي و مهارت هاي نوين در حوزه مديريت مي باشد . از ديگر موفقيت هاي بهــــار عقـد قرار دادهـاي بين المللي براي ادامـه تحصيل و دوره هـاي مشترک با دانشـگاههاي اروپـائـي از جملـه Lulea سوئــد و الگرو پرتغال براي برگــزاري دوره هاي MBA يکساله مي باشد.