موسسه اموزشی امین - بانکی

موسسه اموزشی امین - بانکی

رویداد‌ها۲۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۹
سه‌شنبه ۱۶ مهر

کایزن

  • مشهد
  • رایگان
آواتارموسسه اموزشی امین - بانکی
چهارشنبه ۱۲ تیر

کارگاه کایزن

  • مشهد
  • رایگان
آواتارموسسه اموزشی امین - بانکی
چهارشنبه ۱۲ تیر

کارگاه کایزن

  • مشهد
  • رایگان
آواتارموسسه اموزشی امین - بانکی
چهارشنبه ۱۲ تیر

کارگاه کایزن

  • مشهد
  • رایگان
آواتارموسسه اموزشی امین - بانکی
ارتباط با موسسه اموزشی امین - بانکی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۳۱۰۳۸۶۰۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام