موسسه انرژی دانشگاه تهران

موسسه انرژی دانشگاه تهران

رویداد‌ها۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۷
ارتباط با موسسه انرژی دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۹۳۰۲۷۷ , ۰۹۱۲۴۴۰۳۹۷۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره موسسه انرژی دانشگاه تهران

مؤسسه پژوهش در مديريت و برنامه‌ريزي انرژي با هدف كلي توسعه فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي در زمينه‌هاي مختلف برنامه‌ريزي و مديريت سيستم انرژي در سطح جهاني و با بهره‌گيري از توانايي‌ها دانشگاه تهران تأسيس شده است. مؤسسه پژوهش در مديريت و برنامه‌ريزي انرژي وابسته به دانشكده فني دانشگاه تهران مي‌باشد و مركزفعاليت اين مؤسسه در تهران است. دپارتمان آموزش‌های کاربردی با هدف تمرکز در برگزاری دوره‌های مورد نیاز دانشجویان برای ورود به بازار کار و ارتقای مهارت‌های افراد شاغل تاسیس شده است.