مدرسه هنری ایده

مدرسه هنری ایده

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۶
ارتباط با مدرسه هنری ایده
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۸۸۲۳۶۲۵ ۰۲۱۸۸۸۲۳۳۸۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مدرسه هنری ایده

ایده، موسسه ای است فرهنگی، آموزشی و پژوهشی شامل ارکان چهارگانه مدرسه هنری ایده، مدرسه تبلیغات ایده، گالری ایده و انتشارات ایده که از سال 1387 در قالب یک موسسه فرهنگی به عنوان یکی از ارکان اشاعه فرهنگ و هنر و ارتباطات در عرصه هنر و تبلیغات در ایران آغاز به فعالیت نمود و در طی یازده سال گذشته با تلاش و پشتکاری وافر تاثیری عمیق در تعالی و ارتقا فرهنگ و هنر و ارتباطات در جامعه ایجاد نموده است