موسسه بهاتی

موسسه بهاتی

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲۷
ارتباط با موسسه بهاتی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۷۱۰۷۸۰۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره موسسه بهاتی

موسسه بهاتی به منظور توسعه مهارتهای نرم (soft skill) در افراد جویای کار، اقدام به برگزاری سلسله وبینارهای کوچینگ شغلی بر اساس متدولوژی اشتغال حمایت شده Supported employment در ایران نموده است.