موسسه بین الملل توسعه دانش فردای ایرانیان

موسسه بین الملل توسعه دانش فردای ایرانیان

رویداد‌ها۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱۸
ارتباط با موسسه بین الملل توسعه دانش فردای ایرانیان
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۶۲۸۹۴۰-۰۲۱۸۸۶۲۸۹۴۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره موسسه بین الملل توسعه دانش فردای ایرانیان

موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان، در راستای استفاده از دانش و تجربه نخبگان و دانشگاهیان ایرانی داخل و خارج از کشور شکل گرفته است. با توجه به ظرفیت بسیار بالای علمی و تخصصی نخبگان ایرانی در حیطه های مختلف دانشگاهی و صنعتی، تعریف راهکارهای متنوع جهت استفاده از این ظرفیت و انتقال آن به مخاطبین گوناگون از جمله دانشجویان، مهم ترین رسالت این موسسه محسوب می شود. در همین راستا این موسسه در قالب تعریف راهکارهای همکاری و ارتباط با سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی، در زمینه های گوناگون آموزشی و پژوهشی فعالیت می نماید. تعریف دوره های تخصصی در حیطه های فنی و مهندسی، علوم پایه، مدیریت و اقتصاد در قالبهای گوناگون سخنرانی، کارگاه و… یکی از فعالیتهایی است که این موسسه جهت نیل به هدف اصلی خود انجام می دهد. همکاری در برگزاری کنفرانسها و سمینارهای علمی و کاربردی، و همکاری با دانشگاهها و موسسات آموزشی جهت استفاده از دانش ایرانیان نخبه داخل و خارج از کشور از دیگر فعالیتهای این موسسه می باشد.