موسسه بین المللی دانش ایرانیان شایسته

موسسه بین المللی دانش ایرانیان شایسته

رویداد‌ها۲۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹
ارتباط با موسسه بین المللی دانش ایرانیان شایسته
شماره برگزارکننده
۸۸۳۴۵۵۱۴-۸۸۳۴۵۵۱۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره موسسه بین المللی دانش ایرانیان شایسته

کارگاه آموزشی  بازاریابی تلفنی:

مدرس مهندس امیر مهرنیا 

برخی مطالب:

تکنیک های برخورد با مشتری

روانشناسی رفتاری

تکنیک های جذب مشتری

روش های پاسخگویی 

و...