موسسه توسعه آینده برتر

رویداد‌های موسسه توسعه آینده برتر
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با موسسه توسعه آینده برتر
درباره موسسه توسعه آینده برتر

موسسه توسعه آینده برتر برگزار می کند: مجموعه کارگاههای " موفقیت کاربردی" در 5 جلسه مدرس محمد رضا محسنی ( مدیر توسعه سازمان پیک برتر ) اولین جلسه 3 خرداد ساعت 6 بعدازظهر ما در این کارگاهها به شما می آموزیم : وقت آن است که به یکی از آرزوهایتان که هیچوقت برایش تلاش نکرده اید بپردازید . چگونه محدودیت های ساخته ذهن خویش را از میان بردارید و احساساتتان را نسبت به خود تغییر دهید. رمز تسلط بر اعمال خود را بیابید و در نتیجه دنیای خود را کشف کنید. قدرت در اختیار کسانی است که در ایجاد ارتباط با خود به مهارت لازم برسند.