موسسه توسعه فناوری و نوآوری  شریف

موسسه توسعه فناوری و نوآوری شریف

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۵۷
ارتباط با موسسه توسعه فناوری و نوآوری شریف
شماره برگزارکننده
۰۵۱۳۵۴۲۴۴۳۱-۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی