موسسه مطالعاتی حاميان فردا

موسسه مطالعاتی حاميان فردا

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷
ارتباط با موسسه مطالعاتی حاميان فردا
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۷۷۹۴۱۰۷۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره موسسه مطالعاتی حاميان فردا

موسسه حاميان فردا، مسئوليت دبيرخانه دائمي كنفرانس توسعه و عدالت آموزشي را بر عهده دارد.