موسسه حامی علوم انسانی و پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

موسسه حامی علوم انسانی و پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰۳
ارتباط با موسسه حامی علوم انسانی و پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران
وبسایت
http://haamee.org/
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۶۶۰۵۲۰۷۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره موسسه حامی علوم انسانی و پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

موسسه حامی علوم انسانی با هدف توسعه علوم انسانی و اجتماعی در کشور به ویژه توسعه دانش مدیریت و حکمرانی ایجاد شده است و بدین منظور سعی می‌کند از فعالیت‌هایی که موجب گسترش دانش عمومی نسبت به علوم انسانی شود حمایت کند.