مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری موسسه حمایتی ایرانسر نور تهران و معاونت بهداشت و پیشگیری شهرداری تهران

مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری موسسه حمایتی ایرانسر نور تهران و معاونت بهداشت و پیشگیری شهرداری تهران

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱۸
ارتباط با مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری موسسه حمایتی ایرانسر نور تهران و معاونت بهداشت و پیشگیری شهرداری تهران
شماره برگزارکننده
۰۹۳۸۹۵۰۲۷۵۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری موسسه حمایتی ایرانسر نور تهران و معاونت بهداشت و پیشگیری شهرداری تهران

تلفن تماس جهت دریافت اطلاعات 09352449268-09389502752