موسسه شهریاران سخن

موسسه شهریاران سخن

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با موسسه شهریاران سخن
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره موسسه شهریاران سخن

مدرسه سن آموزشگاه و مدرسه تخصصی سخنمجریگری مدرسه سخنایران تاسیس 1395مدرسه سخن ایران از بهترین مراکز آموزشی در زمینه سخنوری و گویندگی و مجریگری میباشد که با مدی مسئولی دکتر فریبا علومی یزدی و مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون به آموزش بیش از 1000مجری و سخنران در کشور اقدام نموده است اموزشگاه سخنوری ایرانمجریفعالیت درخشان و مستمری در حوزه های ذر شده داشته و با طراحی مسابات سخنوری و مجریگری در کشور ،علاوه بر پیشتازی در این عرصه ،باعث ایجاد جشنواره های متعددومرتبط با هنر گویندگی در کل کشور شده است ،علاوه بر پیشتازی در این عرصه،باعث ایجاد جشنواره های متعددو مرتبط با هنر گویندگی در کل کشور شده است .جشنواره سعدی به عنوان اولین جشنواره معتبرمجریگری و گویندگی و سخنوری با وزن دادن به سخن و سخنوری در ایران ،باعث پدید آمدن ده ها جشنواره خنوری و اجرا در کشور گردیده است و حمایت مادی و معنوی از جشنواره ها را از وظایف ذاتی خود می داند .چنانچه شما نیز قصدآموزش تخصصی و حرفه ای سخنرانی دارید و تمایل دارید تا در جشنواره ها و مسابقات کشوری سخنرانی باشکوهی را ارایه کنید،اینجا و این زمان گزینه بسیار مناسبی خواهد بود.