موسسه فرهنگی هنری نجوای تلودار ، شرکت یک کسب

موسسه فرهنگی هنری نجوای تلودار ، شرکت یک کسب

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با موسسه فرهنگی هنری نجوای تلودار ، شرکت یک کسب
شماره برگزارکننده
۰۹۱۰۰۱۸۶۵۰۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره موسسه فرهنگی هنری نجوای تلودار ، شرکت یک کسب

موسسه فرهنگی هنری نجوای تلودار

برگزار کننده و مجری کنسرت های موسیقی در استان قزوین