موسسه فکر کده

ارتباط با موسسه فکر کده
درباره موسسه فکر کده

این کلاس ها جهت افزایش سطح ارتقای مطالعه و گشودن درهای کتاب بر روی مردم عزیز می باشدبرگزار کننده کلاس ها موسسه فکرکده امین ایرانیان می باشدمدرس امین ترابی دارای گواهینامه تدریس از کشور های انگلستان،اسپانیا،ایتالیا و جمهوری /