موسسه مردم نهاد عصر نوآوران جوان

موسسه مردم نهاد عصر نوآوران جوان

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۶
ارتباط با موسسه مردم نهاد عصر نوآوران جوان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره موسسه مردم نهاد عصر نوآوران جوان

ایجاد و شناسایی فرصت های شغلی ، فرهنگ سازی و تسهیل گری در حوزه کارآفرینی