موسسه مردم نهاد عصر نوآوران جوان

موسسه مردم نهاد عصر نوآوران جوان

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵
ارتباط با موسسه مردم نهاد عصر نوآوران جوان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره موسسه مردم نهاد عصر نوآوران جوان

ایجاد و شناسایی فرصت های شغلی ، فرهنگ سازی و تسهیل گری در حوزه کارآفرینی