موسسه مطالعاتی بینش‌های رفتاری

موسسه مطالعاتی بینش‌های رفتاری

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۵
ارتباط با موسسه مطالعاتی بینش‌های رفتاری
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره موسسه مطالعاتی بینش‌های رفتاری

موسسه مطالعاتی ایده ها و بینشهای رفتاری به عنوان اولین واحد سقلمه(Nudge Unit) در ایران با همکاری اقتصاددانان رفتاری ایرانی و خارجی رسالت خود را حل مشکلات مردم، بنگاه‌ها و بخش عمومی(دولت و...) با استفاده از آموزه های اقتصاد رفتاری می‌داند. برگزاری کارگاه‌های آموزشی در لبه‌های دانش روز و انتشار کتب تألیفی و ترجمه‌ای در حوزه اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری از جمله فعالیت‌های ترویجی این موسسه در راستای بهتر شناساندن این دانش نوپا به جامعه و یا ارتقای دانش افرادی است که می‌خواهند آن  را به کار بگیرند.