موسسه مطالعات شهرسازی

موسسه مطالعات شهرسازی

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۰۳
ارتباط با موسسه مطالعات شهرسازی
شماره برگزارکننده
۰۲۱۵۵۴۹۱۶۹۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره موسسه مطالعات شهرسازی

با همکاری دانشگاه ادینبرو انگلستان