موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران

موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران

رویداد‌ها۱۰
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱۳
متاسفانه نتیجه‌ای براساس جستجوی شما یافت نشد
ارتباط با موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۲۲۴۷۴۷۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران

بالاي صفحهماموريت (Mission)

ماموريت اصلي مؤسسه، توسعه دانش عمومي، تخصصي و ارتقاي سطح علمي جامعه علمي و صنعتي كشور در زمينه‌هاي نوين علوم و فناوري است. اين مؤسسه در نظر دارد با تمركز بر توليد فكر، انديشه و ايده‌هاي نو و خلاق و از طريق ترويج فرهنگ پژوهش و تحقيق، بستر توليد علم و فناوري را در كشور فراهم آورد.

بالاي صفحهچشم‌انداز (Vision)

پيشگام در ارتقاي سطح علمي كشور در زمينه‌هاي نوين علوم و فناوري تا سطوح برتر جهاني.

بالاي صفحهارزش‌هاي محوري (Organizational Core Values)

  • شناخت و تحليل شكاف بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب و بيان علمي اين شكاف‌ها در قالب مسايل از ديدگاه مشتريان داخلي و خارجي مؤسسه؛
  • تبيين و حفظ شرايط «برنده ‌ـ برنده» در حل مسايل؛
  • بهره‌گيري از فناوري‌هاي روز، خلاقيت و نوآوري براي بهبود مستمر فعاليت‌ها؛
  • رعايت قوانين ملي و بين‌المللي.

بالاي صفحهشعار سازماني (Motto)

خود‌باوري، نوآوري، فناوري.