موسسه مطالعات نوین

ارتباط با موسسه مطالعات نوین
درباره موسسه مطالعات نوین
موسسه مطالعات نوین موسسه‌ای است غیر دولتی برای پژوهش در زمینه های غیر کلاسیک و میان‌رشته‌ای