موسسه نبض زندگی امید تمام ایرانیان

موسسه نبض زندگی امید تمام ایرانیان

رویداد‌ها۸۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۱۹
ارتباط با موسسه نبض زندگی امید تمام ایرانیان
شماره برگزارکننده
۰۹۰۳۱۶۷۵۸۸۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره موسسه نبض زندگی امید تمام ایرانیان

مشاور،برندینگ و تبلیغات

برگزارکننده سمینار،همایش،کارگاه در تمام نقاط کشور:

فروش و بازارایابی

برند سازی

تغییرو توسعه

مذاکره و فروش

زبان بدن

اخلاق اداری

و....