موسسه نواندیشان ثروت آفرین

ارتباط با موسسه نواندیشان ثروت آفرین
درباره موسسه نواندیشان ثروت آفرین

موسسه نواندیشان به صورت تخصصی در حوزه راه اندازی و توسعه کسب وکار، فروش و مارکتینگ اقدام به برگزاری سمینارهای تخصص محور و دوره از مباحث انگیزشی می نماید تا مخاطبین خود را برای رسیدن به پیشرفت و توسعه در کسب وکار و به موفقیت پایدار با ارزان ترین روش ممکن در استراتژی های فروش و مارکتینگ یاری رسان باشد.