موسسه هوافضا پارس کرمان

موسسه هوافضا پارس کرمان

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳
ارتباط با موسسه هوافضا پارس کرمان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره موسسه هوافضا پارس کرمان

مرجع پهپادهای غیرنظامی جنوب شرق کشور