مکتب تعاملی هیجان اندیشه

مکتب تعاملی هیجان اندیشه

رویداد‌ها۳۰
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱۳
چهارشنبه ۱ اردیبهشت

عواطف و احساسات

 • تهران
 • رایگان
آواتارمکتب تعاملی هیجان اندیشه
چهارشنبه ۱ اردیبهشت

چگونه به قاطعیت برسیم؟

 • تهران
 • رایگان
آواتارمکتب تعاملی هیجان اندیشه
چهارشنبه ۱ اردیبهشت

تحلیل روابط عاطفی

 • تهران
 • رایگان
آواتارمکتب تعاملی هیجان اندیشه
چهارشنبه ۱ اردیبهشت

طرحواره ها

 • تهران
 • رایگان
آواتارمکتب تعاملی هیجان اندیشه
جمعه ۱ اسفند

خشم

 • تهران
 • رایگان
آواتارمکتب تعاملی هیجان اندیشه
ارتباط با مکتب تعاملی هیجان اندیشه
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۸۱۷۴۱۰۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مکتب تعاملی هیجان اندیشه

«مؤسسه تعاملی هیجان اندیشه» به ارائه خدمات و انعکاس بررسی های نظری و مطالعات پژوهشی در زمینه های ذیل می پردازد:

 • بنیادهای روانشناختی هوش، استعداد، تیزهوشی و نخبگی
 • شناسایی و تشخیص هوش، استعداد، تیزهوشی و نخبگی
 • خط مشیهای تحقّق نخبگی
 • سیاستهای پرورشی استعداد
 • برنامه های آموزشی ویژه اقشار تیزهوش در رده های سنی گوناگون
 • کوششهای مرتبط با خدمات حمایتی برای استعدادهای درخشان، اقشار تیزهوش و نخبگان
 • احصای سایر ملاحظات تخصّصی در قلمروهای یاد شده