مکتب شریف

مکتب شریف

رویداد‌ها۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۸۲
ارتباط با مکتب شریف
شماره برگزارکننده
۶۶۰۸۱۸۳۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مکتب شریف

اولین مدرسه برنامه‌نویسی در ایران